Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stargard Szczeciński

O nas

17 października 2000 roku w Stargardzie Szczecińskim rozpoczął działalność
Uniwersytet Trzeciego Wieku, który działał w ramach Towarzystwa Przyjaciół
Stargardu we współpracy z Książnicą Stargardzką. Pomysłodawcami i głównymi
organizatorami UTW byli: Alicja Golisz-Wollek, Edward Olszewski i Aleksandra
Kwiecińska.
Książnica Stargardzka udostępniła UTW pomieszczenia do prowadzenia wykładów i innych form. Działalnością UTW kierował pięcioosobowyZarząd: Alicja Golisz-Wollek, Edwarda Olszewski, Aleksandra Kwiecińska,Bohdan Kowalski, Alicja Chrzanowska, oraz Rada Programowa. Założycielom UTW przyświecała idea uczestnictwa ludzi starszych w różnych formach aktywności intelektualnej i fizycznej. "Wiedza - aktywność - ruch" to nasze hasło. We wrześniu 2002 roku Uniwersytet Trzeciego Wieku został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Szczecinie jako samodzielne Stowarzyszenie.
W październiku 2002 roku zostały wybrane władze statutowe UTW ( na okres
trzech lat), w składzie: Alicja Golisz-Wollek - prezes, Ewa Wawrzyniak i Witold
Mateńko
- wiceprezesi, Krystyna Downar - sekretarz, Alicja Chrzanowska - skarbnik
oraz członkowie: Teresa Kowalik, Bohdan Kowalski, Iwonna Kraszewska-Becela,
Stanisława Majerska-Skowrońska, Aleksandra Kwiecińska, Bożena
Kaczmarska-Morozik, Edward Olszewski, Urszula Paulińska, Janina Świderska.

6 maja 2014 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze, na którym zotał wybrany zarząd  UTW
na lata 2014 - 2017.

Prezes Stowarzyszenia: Stanisław Bartosik
Wiceprezesi: Helena Gamułkiewicz, Henryk Drabiuk
Sekretarz: Genowefa Szmit
Skarbnik: Zofia Domagalska

Członkowie Zarządu: Grażyna Barszczewska - Augusiak,
Barbara Jażdżewska Szarycz
, Stanisław Januszewski, Halina Gębka,
Witold Mateńko, Helena Dopierała - Gawroń,
Wanda Frankowska, Barbara Ochota, Danuta Rutkowska,
Halina Zadorska.


Założenia Programowe

Założenia programowe grupy założycielskiej UTW są kontynuowane i w miarę
możliwości poszerzane.
Słuchacze uczestniczą w wykładach głoszonych najczęściej przez pracowników
naukowych wyższych uczelni., seminariach, sekcjach zainteresowań oraz
lektoratach językowych (szczegółowy wykaz sekcji na stronie "Plan zajęć w
sekcjach") (>> zobacz plan zajęć ) . Sekcje: plastyczna i rękodzieła
artystycznego prezentują swój dorobek podczas różnorodnych imprez
otwartych , jak np. Dni Stargardu.

Stargardzkie Centrum Kultury
- siedziba UTW

SCK


Siedziba Stowarzyszenia UTW mieści się w Stargardzkim Centrum Kultury,
przy ul. Piłsudskiego 105.

Uniwersytet zrzesza emerytów i rencistów z miasta Stargard Szczeciński
i powiatu stargardzkiego.


Działalność społeczna

UTW prowadzi również akcje filantropijne na rzecz osieroconych dzieci,
pensjonariuszy domów opieki społecznej, osób niepełnosprawnych, za co
zostało wyróżnione przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wpisem do
wydawnictwa "Atlas Złotego Wieku".
Stowarzyszenie organizuje pikniki integracyjne nie tylko dla swoich słuchaczy,
ale także dla innych środowisk.
Uniwersytet co roku wydaje swój biuletyn informacyjny pt. "Collegium
Stargardensis".
Stowarzyszenie utrzymuje od lat stale rozwijającą się współpracę z
samorządowymi władzami miasta i powiatu, placówkami upowszechnienia
kultury, takimi jak: Książnica Stargardzka, Stargardzkie Centrum Kultury,
Młodzieżowy Dom Kultury, Klub Garnizonowy, Państwowa Szkoła Muzyczna,
Muzeum oraz placówkami oświatowymi, mediami o zasięgu miejskim,
powiatowym, regionalnym.
Działania Uniwersytetu objęte są patronatem naukowym Stargardzkiej Szkoły
Wyższej Stargardinum w Stargardzie Szczecińskim oraz uczelni szczecińskich:
Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Wyższej Szkoły Humanistycznej,
Akademii Rolniczej.
Zakres pracy, różnorodność sekcji, charakter i jednostki do współpracy nie są
sprawą zamkniętą. Uniwersytet przystosowuje swoją działalność do
zmieniających się potrzeb i zainteresowań słuchaczy.
Przyjmuje też nadal nowych studentów, którzy chcą coś czynić nie tylko dla
siebie, ale i innych.

 

 
Aktualności

Dziś czwartek, 2 Kwietnia 2015
Imieniny: Franciszka, Malwiny, Władysława

1.04.2015 r. o godz. 18:30 w Szkole Muzycznej...

17 marca 2015 roku o godzinie 17:00 sekcja plastyczna organizuje...

20.03.2015 r. o godz. 13:00 w Książnicy Stargardzkiej...

Zdjęcia z zajęć w sekcjach prosimy przesyłać e-mailem lub w sprawie zdjęć kontaktować się z...

12 lutego o godz 16:00 w Klubie Wojskowym...

2 lutego 2015 r. (poniedziałek) o godz. 18:30...

14 - 15 maja 2015 r. jest orgabizowana wycieczka...

3.02.2015 r. sekcja teatralna UTW...

PATRONAT WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

PATRONAT NAUKOWY

Powiat Stargardzki Urząd miasta w Stargardzie Szczecińskim Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny TWP Stargardzka Szkoła Wyższa SSW stargardinum