Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stargard Szczeciński

Aktualności

KONKURS LITERACKI pt. „Róże dla Różewicza”

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

pt. „Róże dla Różewicza”


I. CELE KONKURSU

 

 1. Doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy.
 2. Upamiętnienie roli i znaczenia twórczości Tadeusza Różewicza w literaturze polskiej.
 3. Uhonorowanie w formie literackiej przez stargardzkich twórców amatorów Roku 2021,
  jako roku - decyzją Sejmu RP -  pod literackim patronatem Tadeusza Różewicza.
 4. Kreatywna aktywizacja pokolenia 60+ poprzez działania uwrażliwiające na piękno i bogactwo języka ojczystego.
 5. Stworzenie senioralnej przestrzeni twórczej będącej inspiracją do tworzenia dzieł literackich.
 6. Promocja Miasta Stargard jako miasta sprzyjającego rozwojowi twórczości  i kultury
  oraz Książnicy Stargardzkiej jako miejsca tworzącego kulturę.
 7. Zachęcenie do kreatywnego spędzania czasu.
 8. Pobudzenie do pozytywnego myślenia w obliczu panującej pandemii.

 

II. ZASADY KONKURSU

 

1.    Konkurs jest skierowany do uczestników z grupy wiekowej powyżej 60 roku życia.

2.    Do konkursu przyjmowane będą prace w dowolnej konwencji literackiej wierszem
lub prozą.

3.    Każdy z uczestników może zgłosić w konkursie do trzech wierszy i jedną pracę prozatorską.

4.   Mile widziane będą propozycje nawiązujące stylem, charakterem, a także tematyką
do twórczości Tadeusza Różewicza.

 

III. TERMINY, OCENA, POLITYKA PRYWATNOŚCI I NAGRODY

 

1.  Konkurs jest organizowany przez Książnicę Stargardzką przy współpracy
z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Stargardzie
.

2.    Termin nadsyłania konkursowych prac do 31 maja br. włącznie pod adres: Książnica Stargardzka, ul. Wojska Polskiego nr 3, 73-110 Stargard  z dopiskiem na kopercie: „Róże dla Różewicza”.

3.    Praca musi być opatrzona imieniem i nazwiskiem uczestnika, jego datą urodzenia, adresem zamieszkania i nr kontaktowym telefonu.

4.    Dane osobowe uczestników pozyskane będą wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Są jednocześnie równoznaczne ze zgodą na ich wykorzystanie przez Organizatorów do celów Konkursu.

5.    Prace oceniane będą przez członków powołanego do tego celu Jury.

6.   Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna, poziom literacki, nawiązania do stylu Różewicza i ogólne wrażenia artystyczne.

7.   Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w sobotę 26 czerwca o godzinie 16.00 na terenie „Różanki” w stargardzkim Parku Jagiellońskim.
(W przypadku niepogody – Sala Wielofunkcyjna SCK godz. 17.00).

8.   Nagrodą dla jego laureatów będzie odczytanie tego dnia nagrodzonych utworów osobiście przez laureatów konkursu lub przez wskazane przez nich wcześniej znane w Stargardzie osoby życia publicznego w trakcie ogłoszenia wyników. Prezentacje te zostaną nagrane
i będą prezentowane w mediach społecznościowych Urzędu Miejskiego w Stargardzie.

Patronat medialny nad Konkursem – TWOJE RADIO TYLKO PRZEBOJE !                                     


data publikacji: 2021-03-05

 
Aktualności

Dziś środa, 21 Kwietnia 2021
Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Konkurs jest organizowany przez Książnicę Stargardzką przy współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Stargardzie. Termin nadsyłania konkursowych prac do 31 maja br. włącznie pod adres: Książnica Stargardzka, ul. Wojska Polskiego nr 3, 73-110 Stargard z dopiskiem na kopercie: „Róże dla Różewicza”. REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO - z prawej strony:

Aktualny Plan zajęć w sekcjach można sprawdzić w zakładce SEKCJA > pozycja pierwsza >Ogólny plan zajęć.

Telefon kontaktowy do CERTIPORT 511 641 129

Z przykrością informuję, że odwołałam wycieczki ...

Szanowni Państwo, w związku z przedłużającą się sytuacją epidemiologiczną jesteśmy zmuszeni odwołać kwietniowe zajęcia w ramach projektu Trzeci Wiek Technologicznie

W związku z zaistniałą sytuacją ....

PATRONAT WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

PATRONAT NAUKOWY

Powiat Stargardzki Urząd miasta w Stargardzie Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny TWP Stargardzka Szkoła Wyższa SSW stargardinum