Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stargard Szczeciński

O nas

17 października 2000 roku w Stargardzie Szczecińskim rozpoczął działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku, który działał w ramach Towarzystwa Przyjaciół Stargardu we współpracy z Książnicą Stargardzką. Pomysłodawcami i głównymi organizatorami UTW byli: Alicja Golisz-Wollek, Edward Olszewski i Aleksandra Kwiecińska.
Książnica Stargardzka udostępniła UTW pomieszczenia do prowadzenia wykładów innych form. Działalnością UTW kierował pięcioosobowy Zarząd: Alicja Golisz-Wollek, Edwarda Olszewski, Aleksandra Kwiecińska, Bohdan Kowalski, Alicja Chrzanowska, oraz Rada Programowa. Założycielom UTW przyświecała idea uczestnictwa ludzi starszych w różnych formach aktywności intelektualnej i fizycznej. "Wiedza - aktywność - ruch" to nasze hasło. We wrześniu 2002 roku Uniwersytet Trzeciego Wieku został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Szczecinie jako samodzielne Stowarzyszenie.
Od 2002 roku co trzy lata wybierany jest zarząd piętnastoosobowy. Z każdym rokiem w naszym UTW powiększa się liczba studentów, wymaga to większego wysiłku w działaniu zarządu. Obecny zarząd dokłada wszelkich starań by sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Dużym wsparciem są dla nas liderzy sekcji. Jesteśmy dobrze rozumiejącym się zespołem i to wyzwala w nas siłę do działania.

 

16 maja 2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo

- wyborcze, na którym został wybrany zarząd  UTW

na lata 2017 - 2020.

 

 Skład Prezydium UTW Stargard:


Prezes Stowarzyszenia:
Stanisłąw Bartosik
Wiceprezes d/s organizacyjnych
 Halina Katarzyna Gębka
Wiceprezes d/s finansowych:
Halina Zadorska
Sekretarz:
Genowefa Szmit
Skarbnik:
Danuta Henryka Rutkowska

 
Członkowie Zarządu:


Grażyna Stanisława Barszczewska - Augusiak
Witold Czajkowski
Helena Stanisława Dopierała - Gawroń
Wanda Elżbieta Frankowska
Danuta Gajek - Krychowska
Stanisław Januszewski
Barbara Jażdżewska - Szarycz
Ewa Barbara Labiak
Witold Mateńko
Barbara Ochota

 

 

 

Założenia Programowe

Założenia programowe grupy założycielskiej UTW są kontynuowane i w miarę możliwości poszerzane.

Słuchacze uczestniczą w wykładach głoszonych najczęściej przez pracowników naukowych wyższych uczelni., seminariach, sekcjach zainteresowań oraz lektoratach językowych (szczegółowy wykaz sekcji na stronie "Plan zajęć w sekcjach")
(>> zobacz plan zajęć )
W chwili obecnej funkcjonuje coraz więcej sekcji, by sprostać oczekiwaniom coraz liczniejszej grupie studentów.
Wizytówką naszego UTW są sekcje artystyczne: chór, sekcja rękodzieła artystycznego, plastyczna i najmłodsze trzy to: kabaret, zespół taneczny i teatr.
Grupy artystyczne aktywnie uczestniczą w różnych imprezach okolicznościowych naszego miasta i całego regionu. Współpracują z placówkami oświatowymi i kulturalnymi. Dużą popularność zyskał zespół taneczny "Seniority" i teatr "A To My".

Stargardzkie Centrum Kultury- siedziba UTW

SCK


Siedziba Stowarzyszenia UTW mieści się w Stargardzkim Centrum Kultury, przy ul. Piłsudskiego 105.

Uniwersytet zrzesza emerytów i rencistów z miasta Stargard i powiatu stargardzkiego.

 

Działalność społeczna

Uniwersytet co roku wydaje swój biuletyn informacyjny pt. "Collegium Stargardensis".
Stowarzyszenie utrzymuje od lat stale rozwijającą się współpracę z samorządowymi władzami miasta i powiatu, placówkami upowszechnienia kultury, takimi jak: Książnica Stargardzka, Stargardzkie Centrum Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury, Klub Wojskowym, OHP, Państwowa Szkoła Muzyczna, Muzeum oraz placówkami oświatowymi, mediami o zasięgu miejskim, powiatowym, regionalnym.
Działania Uniwersytetu objęte są patronatem naukowym Colegium Balticum, Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP, Uniwersytetu Szczecińskiej, Wydziału Humanistycznego.
Zakres pracy, różnorodność sekcji, charakter i jednostki do współpracy nie są sprawą zamkniętą. Uniwersytet przystosowuje swoją działalność do zmieniających się potrzeb i zainteresowań słuchaczy.
Działalność naszego uniwersytetu nakierowana jest nie tylko na permanentne zdobywanie wiedzy, dbamy również o potrzeby rozwoju kulturalnego. Organizowane są imprezy masowe takie jak pikniki, Dzień Kobiet, spotkania Wigilijne, Dzień Seniora, Andrzejki, wyjazdy do teatru, filharmonii, opery, spotkania w Filmowym Klubie Dyskusyjnym - kino za symboliczne 3 zł.
Organizujemy wycieczki krajowe i zagraniczne, turnusy rehabilitacyjne, wędrujemy zwiedzając nasz powiat i województwo - pieszo i rowerami.
Co roku trwa nabór nowych studentów bez ograniczeń.
Działania nasze oparte są na szerokim gronie studentów i aktywu studenckiego. 
Współpracujemy ze szkołami różnych szczebli, korzystając z sal wykładowych oraz kadry dydaktycznej!

 

 

 

PATRONAT WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

PATRONAT NAUKOWY

Powiat Stargardzki Urząd miasta w Stargardzie Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny TWP Stargardzka Szkoła Wyższa SSW stargardinum